تعیین تکلیف قانون جوانی جمعیت خانواده در مجلس


سیدحسین علوی‌مقدم، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد:
در جلسه‌ای که به اتفاق شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشتیم موضوع مسکن جوانان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی ذیل قانون جوانی جمعیت خانواده مطرح شد.
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قول تعیین تکلیف و رسیدگی به اجرای درست این قانون توسط متولیان دولتی را دادند.منبع