تعیین تکلیف ۳۰ هزار خودروی دپو شده در بم


شهسوارپور افزود: امسال تولیدات خودرو در منطقه خودرو سازی ارگ‌جدید بم بالای ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بود، چشم‌انداز تولید خودرو تا سال ۱۴۰۵ تعداد ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌باشد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم‌ اضافه کرد: اشتغال ما در حال حاضر در کارخانجات خودرو سازی بیش از ۱۱ هزار نفر می‌باشد و برای سال‌های اینده امیدواریم اشتغال ما در این منطقه به ۵۰ هزار نفر برسد.


|

تعیین تکلیف ۳۰ هزار خودروی دپو شده در بم