تعیین ضرب الاجل دادگستری آذربایجان غربی برای اصلاح دو نقطه حادثه خیز جاده ای


|

تعیین ضرب الاجل دادگستری آذربایجان غربی برای اصلاح دو نقطه حادثه خیز جاده ای

عتباتی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای وظیفه مدعی العمومی خود و صیانت از حقوق عامه مردم پیگیر اجرای وظایف دستگاهها می باشد و به هیچ وجه در مقابل ترک فعل مسئولین مماشات ندارد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: به منظور صیانت از حقوق عامه، معاونت اجتماعی و پیشگیری استان با تعیین ضرب الاجل به مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تکلیف نمود سریعاً کارشناسان آن اداره با همراهی کارشناسان پلیس راه استان با مراجعه به محل های اعلامی ضمن ملاحظه موقعیت، اقدامات لازم را برای اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز اعلامی را تا تاریخ ۱۰ تیر ماه انجام و نتایج را گزارش نمایند.

خبرنگار : علی غیور

منبع