تغییر جهت حرکت خودروها در خیابان های سوم و چهارم نیروی هوایی


شهردار منطقه۱۳ تهران از تغییر جهت حرکت خودرو ها در برخی از معابر منطقه با هدف کاهش بار ترافیکی محدوده توسط معاونت حمل و نقل ترافیک خبر داد.

منبع

شهردار منطقه ۱۳ بیان کرد: اصلاح هندسی ابتدای خیابان های سوم و چهارم نیروهوایی و همچنین دسترسی تندرو به کندرو خیابان پیروزی حدفاصل محدوده مذکور نیز از دیگر اقدامات انجام شده است . 


آیا این خبر مفید بود؟

وی بهره وری بیشتر از شبکه معابر ، کاهش ترافیک عبوری ، توسعه پارکینگ های سطح منطقه و توسعه پیاده راه های منطقه را از جمله رویکرد های معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه در سال جدید برشمرد.