تغییر روش مهم غرب در نبرد شناختی علیه ایران

وی افزود: میزان سنجش و مطالعه برون‌دادها که جلوه بسیار جدی‌ای است از آن فرایند غیررسمی مؤثر که در ذهن مخاطب می‌آید و خودش را نشان می‌دهد، یکی از کارهایی که نخبگان انجام می‌دهند این است.

کارشناس علوم شناختی ادامه داد: نخبه‌ای که دانش دارد، مسیر به دست آوردن تجربیات را هم داشته است پس ما در حوزه شناختی، آنجایی که می‌گوییم باید نخبگان به یک مرحله‌ای برسند در این فضای شناختی، یعنی میزان بهره‌مندی از خرد در این فضا.

انتهای پیام/

وی با بیان اینکه مفصل بین رسانه و جامعه، مفصل بین رسانه و سیاست، مفصل بین رسانه و ارتباطات تکنیک است افزود: رسانه بدون تکنیک مفهومی در سیاست نمی‌تواند داشته باشد و رسانه عاری از تکنیک نقشی را در جامعه نمی‌تواند ایفا کند و اگر قائل به این باشیم که ما در حوزه شناختی باید وارد این فضا شویم، پس باید برویم سراغ تکنیک‌هایی که در حوزه شناختی رسانه می‌تواند پیدا کند.

کارشناس ارشد رسانه ضمن اشاره به اینکه نخبگان در مرحله دوم مفصل حرکت صحیح، ریتمیک، دقیق و همزمان یک جامعه تلقی می‌شوند خاطرنشان کرد: در جامعه نخبگان می‌توانندن نشاط ایجاد کنند. چه نشاط سیاسی، چه نشاط اجتماعی، چه نشاط فرهنگی و از آن طرف هم می‌توانند فروبستگی ایجاد کنند.

وی با اشاره به میزان رابطه چهارگانه مردم با مردم، مردم با مسئولین، مسئولین با مسئولین، مسئولین با مردم افزود: این چهارگانه چهار گزاره جدی و متغیر جدی است در طراحی‌هایی که نخبگان نسبت به افزایش یا کاهش حجم اتصال سرمایه اجتماعی به یک سیستم دارد. 

رسانه عاری از تکنیک، نقشی را در جامعه نمی‌تواند ایفا کند

نخبگان در هر جامعه‌ای، مفصل مترجم یا منتقل‌کننده هستند

علیرضا داودی،کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی پیرامون علوم شناختی، مبانی نقش نخبگان و رفتارسازی‌های شناختی در رسانه به مثابه تولید گفتمان در قدرت شناختی و جنگ‌های ترکیبی ضمن اشاره به کاربرد حوزه علوم شناختی در قالب ارتباطات در فضای رسانه گفت: در مسیر رسانه در حوزه ارتباطات، خصوصاً آنجایی که رسانه با دو مسئله جامعه و سیاست دارای ارتباط می‌شود، بدون تکنیک اصلاً نمی‌تواند حرف بزند.

بخوانید:  اعطای جوایز برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر

وی با اعلام این مطلب که مهارت یک بخشی از آن فرایند تجربه می‌شود که به منش متفاوتی برای به خدمت گرفتن آن روش را در واقع اعطا می‌کند افزود: دانش، روش، منش. یک فرایندی را اعطا می‌کند. به یک بینش درستی می‌رسید و این بینش درست اگر جوشیده از نگرش درست و دقیق نباشد به مشکل می‌خوریم. اگر باشد که در واقع ارتقا داده می‌شود و همه این مفاهیم یعنی دانش، روش، منش و بینش و نگرش روی هم می‌شود خرد.

کارشناس علوم شناختی ادامه داد: باتوجه به ساختار گسترده گسترش سرمایه‌های اجتماعی، یکی از وظایف نخبگان حل و فصل این مجهولات است و یکی از کارهای بسیار جدی‌ای که نخبگان همیشه انجام می‌دهند، با استفاده از جنبه معلومی مثل سرمایه اجتماعی، برای تقویت بنیه دفاعی یا تهاجمی یک نظام استفاده می‌کنند.

وی افزود: در حوزه جنگ‌های ترکیبی سرگشتگی روایت‌ها را داریم و سرگشتگی روایت‌ها اولین نقطه‌اش افزایش دمای ذهنی مخاطب هست که دسترسی به اطلاعات ندارد، تحلیل از اطلاعات موجود و دقیق ندارد و عوامل محیطی مثل اقتصاد می‌تواند به شدت مؤثر بر همه احوالات ذهنی آن بشود.

وی با اعلام این مطلب که نخبه حکیم، نخبه دارای خرد می‌تواند مفصل حرکتی یک جامعه تلقی شود افزود: اساساً توسعه به میزان درآمد سرانه ملی از نظر ما در حوزه شناختی بستگی ندارد و مهم‌ترین پارامتر توسعه میزان عرصه‌های درنوردیده شده است توسط نخبگان.

به همین منظور برنامه «ساعت بیست و چهار و یک دقیقه» با حضور آقای دکتر علیرضا داودی(کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی) و خانم دکتر مرضیه حاجی پور(کارشناس مجری) به موضوع علوم شناختی، مبانی نقش نخبگان و رفتارسازی های شناختی در رسانه به مثابه تولید گفتمان در قدرت شناختی و جنگ های ترکیبی پرداخت.

بخوانید:  نرخ بیکاری ۲۵ استان کاهشی شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


منبع خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ گفتار، گفتمان و گفتگوها در جامعه امروزه جزو اساسی ترین و مهم ترین موضوعات است به ویژه زمانی که رسانه نیز به عنوان متغیر تاثیرگذار ویژه به آن اضافه می شود.

از این روی پرداخت به موضوع نقش آفرینی نخبگان در حوزه های مختلف شناختی با رویکرد علوم ارتباطات و علوم انسانی حائز بیشترین اهمیت است.

در جنگ ترکیبی دیگر موتور محرک جنگ روایت‌ها نیست

وی افزود: اگر حکومت یا دولت نتواند از خرد نخبه‌اش درست استفاده کند، جامعه دچار تشویش می‌شود و اگر نخبه نتواند این تشویش را درست منتقل کند، جامعه دچار استیصال می‌شود و جامعه مشوشی که دچار استیصال است، قطعاً نوعی آنارشی در آن شکل می‌گیرد و می شود جامعه چند پارچه غیرمتمرکز غیرهمگرا.


آیا این خبر مفید بود؟

کارشناس ارشد رسانه اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که ما در حوزه شناختی داریم این است که قدرت بهره‌‌گیری از طیف‌بندی تکنیک‌ها اینجا برای ما حائز اهمیت می شود.

وی با اشاره به اینکه عقلانیت اسلامی انقلابی شده را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نخبگی در حوزه صلح، نبرد و جنگ‌های ترکیبی می‌شناسیم افزود: رسانه محفلی هوشمند برای تجمیع نخبگان تراز، در مقابل نخبگان تراز دارای هوشمندی جهت تبدیل کردن رسانه به رسانه تراز هستند و اینجا جامعه شما می‌شود حد‌فاصل بین دو تراز، دو استاندارد. حالا راحت می‌تواند از پس هر جنگی بربیاید.

وی ضمن اشاره به نوع نگاه نخبگانی که در حوزه شناختی و در جنگ‌های ترکیبی در واقع از آن استفاده می‌کنیم افزود: یک دهم جنگ ترکیبی امروز مسئله نظامی است یا تهدیدات اصلی است، لذا ترکیبی از میادین مختلف، روش‌های متفاوت و دیدگاه‌های متنوع را می‌طلبد پس قطعاً دانشی که این وسط دارد به خدمت گرفته می‌شود ترکیبی است از همه این موضوعات و مفاهیمی که وجود دارد.

بخوانید:  لامبورگینی سفارشی ترامپ حراج شد

داودی اظهار کرد: اگر رسانه‌ای دچار سفاهت بشود، به شدت ضد خرد حرکت می‌کند و منجر به شکل‌گیری قرائت‌های بی‌پایه بسیار زیادی می‌شود.

کارشناس ارشد رسانه ادامه داد: کسی که دارای دانش صنعت‌گری است در حوزه گفتمانی، سطح این آدم سطح معمول نیست چون سه تا قابلیت دارد. یک، قابلیت سازماندهی ذهنی دارد. دو، قابلیت ساماندهی مفهومی دارد. سه، قابلیت تجمبع اجتماعی دارد. 

داودی تصریح کرد: وقتی در خصوص حوزه فضای شناختی و جنگ‌های ترکیبی داریم صحبت می‌کنیم، باید برویم از ترکیبی از حکمت و خرد در نخبگان استفاده کنیم چراکه نخبگان همیشه در هر جامعه‌ای، مفصل مترجم یا منتقل‌کننده هستند و البته مفصل بین مردم با حکومت باز هم نخبگان هستند.

وی با بیان اینکه جاری شدن بین افکار عمومی در حوزه کلام همان گفتار است و گفتار بدون پشتوانه گفتمانی هجویات است افزود: در جنگ ترکیبی دیگر موتور محرک جنگ روایت‌ها نیست در صورتی که ما الآن جنگ قرائت‌ها را داریم و بر اساس تغییر مهندسی ساختارهای اجتماعی و ارتباطاتی در ایران، ما دیگر جنگ روایت‌ها نداریم بلکه جنگ قرائت‌ها داریم؛ راجع به یک موضوعی قرائت‌ها را با همدیگر به اشتراک می‌گذاریم و رسوب قرائت‌ها برای شکل‌دهی به یک روایت را داریم.

کارشناس علوم شناختی گفت: نخبگان صنعت‌گران تولید گفتمانی که قابلیت تبدیل به گفتار و گفتگو در جامعه را دارد این یعنی یکی از سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و البته جدیدترین مدل‌ها در نحوه نگاه به نخبگان.

داودی تصریح کرد: قرائت فراورده‌ای است که در فرایندها متنوع اعم از محسوس و نامحسوس، آشکار و پنهان دارد شکل می‌گیرد و مهمترین وظیفه نخبه این است که بتواند بر فرایندهای غیررسمی در مخاطب که به شدت مؤثر بر تشکیل دهندگی رفتارش هست مؤثر واقع شود.