تفاهم نامه مشترک برای ایجاد وحدت عمل برای تامین اسکان فرهنگیان منعقد شد

منبع

بخوانید:  هنری؛ اربعین یک واقعیت شناختی/علم هویت سازی است که در کربلا متبلور شده است