تقاضا برای این خانه‌ها در تهران بالا است!

در خردادماه سال گذشته سهم واحدهای تا ۵ سال از کل معاملات مسکن شهر تهران ۳۵.۸ درصد بوده که ۵.۷ درصد کمتر ماه مشابه امسال است.

در خرداد امسال ۲۸۴۴ فقره از کل معاملات مربوط به خانه‌های بالای ۲۰ سال عمر بوده است. در خرداد سال ۱۴۰۰ خانه‌های بالای ۲۰ سال عمر سهم ۱۳ درصدی از کل معاملات را به‌ خود اختصاص داده بودند. در خرداد پارسال ۶۶۳ فقره معامله برای این خانه‌ها در سطح شهر تهران ثبت شده بود.

منبع