تقاضا برای ماده اولیه قیر حدود ۹ برابر عرضه

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد:
در کل کشور ۱۲ میلیون تن ماده اولیه وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) تولید می‌شود که بسیار کمتر از تقاضای مورد نیاز صنایع قیرسازی است.منبع