تقدیر از سه عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

منبع
آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

تقدیر از سه عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس