تقدیر رئیس فدراسیون اسکواش از سرپرست ورزش و جوانان لرستان

تقدیر رئیس فدراسیون اسکواش از سرپرست ورزش و جوانان لرستان

شایان ذکر است، در پایان این نشست سلیمانی رئیس فدراسیون با اهدای “لوح سپاس” به جهت اقدامات صورت گرفته در امر توسعه و گسترش این رشته بویژه تلاش ها برای مهیا کردن استادارد سازی کورت های استاندارد در لرستان از قیاسیان مدیرکل ورزش و جوانان استان تجلیل کرد.

|