تقویت صادرات اسب به ویژه به استان آخال ترکمنستان، حمایت از سرمایه گذاران حوزه ورزش

دکتر حسین نژاد با تاکید بر اینکه از تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت واگذاری هر نوع پروژه نیمه تمام بخش دولتی حمایت خواهیم کرد ،افزود : برای پروژه های حوزه های ورزشی نیز همچون استخرها و استادیوم ها نیز با بخش خصوصی می توانیم وارد مذاکرات و مشارکت شویم ضمن آنکه از ظرفیت قانون بودجه نیز استفاده می کنیم .

منبع

وی توسعه صنعت اسب استان را موجب تحول در حوزه های تجاری و گردشگری دانست و گفت : از ظرفیت و پتانسیل بالقوه صنعت اسب نباید غفلت و با آن عادی برخورد شود .

وی خاطرنشان کرد: شایسته نیست پروژه ای سالها متوقف بماند، لذا برای آغاز و اتمام آن یک بازه زمانی مشخص با اعتبارات تخصیص داده شده تعریف شود.

انتهای پیام


آیا این خبر مفید بود؟

استاندار خراسان شمالی در کارگروه اسب استان به نشست اخیر خود با رییس جمهور اشاره کرد و گفت : یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست اهمیت ویژه به حوزه اسب در سطوح ملی بود .


|

استاندار خراسان شمالی: تقویت صادرات اسب به ویژه به استان آخال ترکمنستان، حمایت از سرمایه گذاران حوزه ورزش