تقویم تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

تقویم تحصیلی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی وابسته وزارت بهداشت در نیمسال اول تحصیلی 1403-1402 منتشر شد.|

منبع

انتهای پیام/