تقویم سال 1402 به همراه روزهای تعطیل

براساس تقویم اعلام شده، سال ۱۴۰۲ سال کبیسه نیست.

منبع


|

تقویم سال 1402 به همراه روزهای تعطیل