تلاشمان در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است

غریب‌آبادی در این نشست همچنین توصیه هایی را درخصوص حقوق مراجعه کنندگان به نظام قضایی و حقوق متهمین و محکومین به رابطان ستاد حقوق بشر ارائه نمود.

|

منبع

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ما مدعی نیستیم که در زمینه حقوق بشر کاملیم و هیچ کشوری نمی تواند چنین ادعایی کند، اما اذعان داریم که تمام تلاشمان برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر است، هم در قوه قضائیه و هم در سایر دستگاه‌ها.

بخوانید:  دو مدال سهم تیراندازان ایلامی در مسابقات کشوری

وی پروژه حقوق بشر علیه ایران را یک پروژه انگلیسی خواند و گفت: علاوه بر این که گزارشگران ویژه ایران تحت حمایت انگلیس قرار دارند و عموما در این کشور ساکن هستند و از انواع حمایت های لندن برخوردار هستند، این کشور در پیگیری تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی پیش رو است.