تلاش برای تسهیل زیارت مردم به امام رئوف در روزهای پایانی صفر

منبع

بخوانید:  تجمع‌کنندگان در برلین همگی ایرانی بودند؟