تلاش برای ثبت رکورد در گینس

Abbas Amiri


تاریخ:

منبع
مصطفی محکم قهرمان ورزشی استان فارس شب گذشته در اقدامی به منظور ثبت در گینس، همزمان سه دستگاه تریلر را با یک انگشت خود جا به جا کرد.