تلاش در جهت ایجاد امنیت شغلی راهداران و رانندگان


آیا این خبر مفید بود؟

 این مقام مسئول ادامه داد : یکی دیگر از دغدغه های نمایندگان محترم مجلس شماره گذاری کشنده ها و کامیون ها و نیز  نوسازی ناوگان بخش حمل و نقل جاده ای است که بصورت ویژه از طریق مسئولین مربوطه تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد شد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

 نماینده مردم ارومیه : تلاش در جهت ایجاد امنیت شغلی راهداران و رانندگان