تلاش صهیونیست‌ها برای تغییر کتب درسی کودکان بحرینی

پس از سفر وزیر آموزش پرورش رژیم صهیونیستی به بحرین‏، برخی از اشعار مربوط به فلسطین از کتب درسی کودکان بحرینی حذف شده‏ است.
شماری از فعالان بحرینی این اقدام را حلقه دیگری از زنجیره سازش و عادی سازی روابط آل خلیفه با رژیم صهیونیستی می‌دانند که نسل جدید را هدف گرفته است.
رژیم آل خلیفه ۲ سالی است که روابط خود را رژیم صهیونیستی عادی سازی کرده، اما با گذشت ۲ سال مردم بحرین همچنان مخالفت عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها هستند.منبع