تلاش می‌‌کنیم کشتی خراسان رضوی به روزهای اوج بازگردد

وی ادامه داد: این مناطق موظف هستند هر هفته تمرین کشتی مشترک داشته باشند و هر ماه مسابقات انتخابی برگزار کنند، قرار است لیگ استانی را برگزار کنیم زیرا معتقدیم با فعال کردن شهرستان ها علاوه بر مشهد کل استان نیز در کشتی قدرتمند خواهد شد.

اسماعیل حسن زاده از اردیبهشت ماه امسال سرپرست هیات کشتی استان خراسان رضوی شده است. او دو سال و نیم بعنوان رئیس هیات کشتی تربت حیدریه فعالیت داشته است.

حسن زاده ادامه داد: کشتی مشهد در سطح استان هیچ رقیبی نداشت و همین باعث شده بود همیشه در مسابقات استانی پیشتاز باشد و به دلیل نبود مسابقات با سطح رقابت با کیفیت و بالا در استان، در میدان های کشوری بسیار ضعیف حاضر می شد،  به همین منظور ما استان را به هشت منطقه تقسیم کردیم.

سرپرست هیات کشتی خراسان رضوی: تلاش می‌‌کنیم کشتی خراسان رضوی به روزهای اوج بازگردد

سرپرست هیات کشتی خراسان رضوی در پایان گفت: پیشکسوتان سرمایه های کشتی بوده و مورد احترام بنده و همکارانم در هیات کشتی خواهند بود.

|

منبع

انتهای پیام//

 حسن زاده سرپرست هیات کشتی استان خراسان رضوی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، گفت: ورزش کشتی یکی از مورد علاقه ترین ورزش ها در کشور ما است و با توجه به مدال آوری این رشته در آوردگاه های جهانی و المپیک حساسیت و پیگیری مردم نسبت به آن بیشتر است. از آنجایی که کشتی بسیار مورد اقبال و استقبال خانواده هاست، کار و برنامه ریزی برای رده سنی پایه کمتر مورد توجه بوده است.