تلخ ترین لحظه سفر امروز به شیراز عیادت از آرتین ۵ ساله بود


تلخ ترین لحظه سفر امروز به شیراز عیادت از آرتین ۵ ساله  بود

کاوه اشتهاردی درباره دیدار امروز دکتر مخبر در شیراز از مجروحین حادثه شاهچراغ توییتی را منتشر کرد.

منبع