تماشاگران‌ ناراضی از سطح بازی تیم ملی‌ مقابل ازبکستان ورزشگاه را ترک‌ کردند


تماشاگران‌ ناراضی از سطح بازی تیم ملی‌ مقابل ازبکستان ورزشگاه را ترک‌ کردندمنبع

بخوانید:  شرح و تفسیر دعای روز سوم ماه رمضان+صوت