تمام جهان هم جمع شوند نمی توانند جلوی پیروزی جبهه مقاومت را بگیرند + ویدیو

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف