تندروهای هندوتوا با پرتاب سنگ به مسجد مسلمانان در گجرات هند حمله کردند

منبع

بخوانید:  دیدار سردار رادان با خانواده شهید برزگرپور/رونمایی از کتاب «هم‌رفیق»