توجه به حمل نقل کابلی برای توسعه زیر ساخت های گردشگری منطقه 22 تهران


توجه به حمل نقل کابلی برای توسعه زیر ساخت های گردشگری منطقه 22 تهران

منبع

 انتهای پیام/

شهردار منطقه عنوان کرد: در بوستان سمن ها گیاهان دارویی گوناگون مورد کاشت قرار گرفته که شهروندان می توانند برای آموزش به کودکان شان از این محیط بهره مند شوند؛ همچنین محیط های مناسبی مانند دریاچه شهدای خلیج فارس، بوستان جنگلی چیتگر، خرگوش دره، لتمال کن، جوانمردان و وردآورد وجود دارد که شهروندان به شکل رایگان از آن ها بهره مند می شوند.


شهردار منطقه 22 تهران ادامه داد: نقاط فرهنگی و گردشگری گوناگون در این محدوده غربی تهران وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با توسعه زیر ساخت ها موجب رضایت مندی شهروندان شویم.


|