توزیع ۲ هزار چادر امدادی بین زلزه زدگان خوی

توزیع ۲ هزار چادر امدادی بین زلزه زدگان خوی

بخوانید:  اجرای ۳۰ برنامه فرهنگی ورزشی در آبدانان