توسعه حسگر جدید برای نظارت بر وضعیت سلامت افراد

منبع

بخوانید:  بازی های آسیایی هانگژو/قطر حریف ایران در والیبال در نیمه نهایی