توسعه خدمات‌رسانی در حوزه سلامت استان با تکمیل انبار استراتژیک غذا و دارو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سلسله بازدیدهای میدانی خود از پروژه تکمیل انبار استراتژیک غذا و دارو بازدید و روند اجرای پروژه را موردبررسی و ارزیابی قرار داد.

منبع


 توسعه خدمات‌رسانی در حوزه سلامت استان با تکمیل انبار استراتژیک غذا و دارو
آیا این خبر مفید بود؟