توسعه هواشناسی کاربردی برای کاربران خاص در دستور کار هواشناسی ایلام است

” تهک” طرح سامانه توسعه هواشناسی کاربردی کشاورزی در راستای بهره‌مندی صحیح کشاورزان از وضعیت آب و هوا راه اندازی شده است.

انتهای پیاممنبع

مدیرکل هواشناسی استان ایلام خاطرنشان کرد: استفاده از داده‌های هواشناسی بر افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی حائز اهمیت است.

نادری زرنه تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه “تهک” توسط سازمان هواشناسی با علم بر ضرورت وابستگی فعالیت‌های کشاورزی به پیش‌بینی‌های هواشناسی ایجاد شد و تاکنون داده‌های این سامانه برای کشاورزان موثر بوده است.

به گزارش خبرگزاری برنا ازایلام،سیروس نادری زرنه”  اظهار کرد: داده‌های هواشناسی با توجه به تنوع آن‌ها مورد استفاده کاربران متفاوتی در بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی، منابع آب، حمل و نقل، بهداشت، گردشگری، معماری، ورزش و سلامت، هوانوردی است.

وی افزود: استفاده از پیش‌بینی‌های هواشناسی نقش بسیار مهمی در کشاورزی ایفا می‌کند و کشاورزان بر اساس پیش‌بینی شرایط جوی، فعالیت‌های خود از جمله زمان و میزان کاشت محصول، آبیاری و دیگر فرایندهای کشاورزی را انجام می‌دهند.

وی تاکید کرد: کاربردی کردن خدمات هواشناسی از یک سو و اهمیت داده‌های هواشناسی از سوی دیگر، ضرورت برقراری ارتباط ۲ سویه هواشناسی با کاربران نهایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

نادری زرنه یادآور شد: به عنوان مثال بهره‌مندی از داده‌های هواشناسی به صورت تخصصی در جهت کاهش خسارات پدیده‌های زیانبار جوی و نیز تاثیر این پارامترها بر تولید محصولات کشاورزی تاثیر مستقیم دارد.