توضیحات سرهنگ موسوی‌پور جانشین پلیس راهور تهران بزرگ درباره آبگرفتگی و نشست مسیر در بزرگراه شهید بابایی غرب به شرق به دلیل ترکیدگی لوله آبمنبع

بخوانید:  تعداد ۱۳ پیمانکار در پروژه راه آهن خراسان جنوبی فعال هستند