توضیحات صالح‌آبادی در خصوص تخطی بانک‌ها در ارائه تسهیلات کلان به تولید کنندگانمنبع