توضیحات معاون وزارت بهداشت از وضعیت حجاب دانشجویان علوم پزشکی

وضعیت پوشش دانشجویان علوم پزشکی خوب است. یک مقطعی هیجاناتی داشتیم اما الان هیچ مشکلی وجود ندارد. کارکنان هم حداقل پوشش متعارف جامعه فرهنگی را رعایت می‌کنند.
درباره داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها هم در مقاطعی مشکلاتی بود اما بعد از انتقال دستورالعمل‌ها مشکلی نداریم.منبع