توضیح قالیباف درباره عدم حضور رئیسی در جلسه استیضاح وزیر صمت

رئیس مجلس: عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه استیضاح بی‌توجهی به مجلس نیست. در آیین‌نامه هیچ‌گونه الزامی برای حضور رئیس‌جمهور وجود ندارد.منبع