توضیح محمدرضا پوریا درخصوص آخرین وضعیت رشته بدمینتون برای شرکت در هانگژو

رییس فدراسیون بدمینتون ایران با حضور در خبرگزاری برنا درخصوص آخرین شرایط حضور این رشته المپیکی در بازیهای آسیایی هانگژو توضیحاتی را ارائه داد.منبع

بخوانید:  فضای فعلی ایران بهترین فرصت برای افزایش روابط دو کشور است