توقف خانگی خیبر با پنالتی سوخته در برابر مس شهر بابک / مس شهر بابک گربه سیاه خیبر در خرم آباد

منبع

در تیم خیبر بازیکنانی همچون کورش ملکی ، ،مهرداد قنبری ،حسین شهابی  و حمید کاظمی نمایش خوبی ارائه کردند.

در نیمه دوم ومربیان خیبر برای رسیدن به گل ومس، برای حفظ نتبجه وتساوی پای به میدان گذاشتند وخیبربا توجه به نبود بابا محمدی، سجاد حیدری وکمال نیکخو در خط، حمله کم زهر وکم توان بود ونتوانست به گل دست یاید.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛  خیبر خرم آباد که هفته گذشته در یک بازی سخت ونفس گیر سایپای مدعی را در کرج شکست داده  بود