تولید آب شیرین کن “درگهان” به حداکثر ظرفیت رسید

بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

منبع

تولید آب شیرین کن "درگهان" به حداکثر ظرفیت رسید

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، وی گفت : ظرفیت اسمی این آب شیرین کن 5 هزار و 800 مترمکعب در شبانه روز بوده که تا پیش از این با ظرفیت 3 هزار متر مکعب در مدار تولید بوده اما هم اکنون با ظرفیت کامل در مدار بهره برداری قرار دارد.

“عبدالحمید حمزه پور” مدیرعامل آبفا هرمزگان از افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن “درگهان” خبر داد و گفت : با تعویض ممبران ها و افزایش ظرفیت این آب شیرین کن از 3 هزار متر مکعب به 5 هزار و 800 مترمکعب در شبانه روز ، دوره نوبت بندی آبِ مشترکان درگهان و هُلُر به یک سوم مدت زمان قبل کاهش یافت.

به گفته وی؛ عمر مفید ممبران ها در تمامی سایت های نمک زدایی حداقل چهار سال است اما در درگهان این میزان به کمتر از یکسال می رسد که با هزینه 80 میلیارد ریال توسط آبفا در مرحله اول تعداد 218 ممبران خریداری و طی دو هفته ممبران های جدید نصب شد.

گفتنی است؛ قرارداد احداث آب شیرین کن درگهان در سال ۸۷ منعقد و دو سال بعد در سال ۸۹ با ظرفیت 3 هزار مترمکعب به بهره برداری رسیده اما در خردادماه 1401 با ظرفیت واقعی مجددا  وارد مدار بهره برداری شد.