تولید سامانه لیزری تشخیص دقیق سرطان پوست

محققان روسی موفق به توسعه روشی برای تشخیص سرطان پوست براساس بررسی مولکول‌های چربی موجود در غشای سلول‌های انسان با استفاده از یک سامانه لیزری شدند که می‌تواند وجود این بیماری را در اولین مراحل آن شناسایی کند.

خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ محققان روسی موفق به توسعه روشی برای تشخیص سرطان پوست براساس بررسی مولکول‌های چربی موجود در غشای سلول‌های انسان با استفاده از یک سامانه لیزری شدند که می‌تواند وجود این بیماری را در اولین مراحل آن شناسایی کند. دقت این روش غیرتهاجمی تشخیص با استفاده از این سامانه، حدود ۹۵ درصد است. سامانه جدید لیزری براساس بازتابش متفاوت سلول‌های سالم و سرطانی در برابر تابش لیزری عمل می‌کند. یکی از دلایل این تفاوت در بازتابش، تغییر در مولکول‌های چربی موجود در غشای سلول‌های سالم و سرطانی است. یکی از برتری‌های دیگر این سامانه، قیمت پایین تولید آن و همچنین هزینه کم استفاده از آن است.منبع