تکریم و رعایت حقوق متهمین یکی از اقدامات مثبت رئیس قوه قضائیه است

منبع

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خیلی از موارد، خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که خواسته همه مردم به ویژه خود ما اصلاح طلب‌هاست. تکریم و رعایت حقوق متهمین یکی از اقدامات مثبت رئیس قوه قضائیه است.

محمود صادقی گفت: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خیلی از موارد، خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که خواسته همه مردم به ویژه خود ما اصلاح طلب‌هاست. تکریم و رعایت حقوق متهمین یکی از اقدامات مثبت رئیس قوه قضائیه است.

|

نماینده اصلاح طلب: تکریم و رعایت حقوق متهمین یکی از اقدامات مثبت رئیس قوه قضائیه است