تکمیل زیرساخت های مرزی برای تحول اقتصادی در استان ایلام


وی اظهار کرد: فرمانداران شهرستان‌های مرزی از تمام ظرفیت‌های موجود برای توسعه مرز استفاده کنند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام با اشاره به ضرورت افزایش سطح مراودات استان‌های همجوار استان ایلام در کشور عراق با استان، بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

حسنی با بیان اینکه موانع موجود در جهت توسعه مرزها و ایجاد بازارچه‌های مرزی در سطح ملی نیز پیگیری می‌شود و برطرف می‌شود، از فرمانداران مرتبط خواست تلاش بیشتری در جهت پیگیری امورات مرتبط با مرز داشته باشند.

وی در ادامه خواستار توسعه زیرساخت‌های مرزی شد و گفت: از ظرفیت و تجربه موفق مرز مهران در سایر گذرگاه‌های مرزی استان استفاده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام به بهره‌مندی مرزنشینان از ظرفیت‌های مرز و فعال شدن تعاونی‌های مرزنشینان تأکید کرد و گفت: باید شرایطی ایجاد شود تا مرزنشینان بتوانند از ظرفیت‌های مرز در چارچوب قوانین جاری کشور و با حفظ شرایط و ضوابط برخوردار شوندمنبع