تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا / دانش آموز البرزی در صدر آسیا 

منبع

بخوانید:  روایت محافظ امام خمینی از صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی