تیری آنری: کریستیانو، رونالدوی واقعی نیست!

|

تیری آنری: کریستیانو، رونالدوی واقعی نیست!

منبع

تیری آنری اعتقاد دارد رونالدو لوئیز نازاریو، رونالدوی واقعی است نه کریستیانو.

وی در ادامه افزود: تا به حال خودم درخواست لباس کرده‌ام؟ بله. رونالدو. R9. رونالدوی واقعی. رونالدوی واقعی R9 است و کریستیانو، کریستیانو رونالدو!