تیم مستند خبرگزاری صداوسیما برای بررسی حادثه تروریستی ایذه به این شهر سفر می‌کنند

منبع