تیم ملی ایران باید به سمت جوانگرایی و تغییرات برود/ تفکرات کی‌روش مانند دوره‌های گذشته بود

در گفت‌وگو با برنا مطرح شد

منبع