تیم ملی کشتی جوانان آماده سرپنجه با کشتی‌گیران جام تختی ارومیه است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع