تی شرت هوشمند برای نظارت بر بیماران طراحی شده است

منبع

بخوانید:  رییس جمهور دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد شد