ثبت ۶ اثر منقول خراسان شمالی در فهرست آثار ملی کشور

ثبت ۶ اثر منقول خراسان شمالی در فهرست آثار ملی کشور

او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر ۷۲۱ اثر خراسان شمالی در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است که این تعداد شامل ۵۲۵ اثر تاریخی، ۱۰۹ اثر ناملموس، ۵۵ اثر طبیعی و ۳۲ اثر منقول است.»

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف