جابجایی سایت پسماند آزادشهر در همین دولت انجام خواهد شداستاندار گلستان افزود :جا نمایی سایت پسماند آزادشهر از ابتدا با شرایط استاندارد نبوده و از بدو ورود به استان، در راستای کاهش آسیب های این سایت و کاهش مخاطرات زیست محیطی اقداماتی را صورت داده ایم.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

 وی گفت: جابجایی سایت پسماند آزادشهر در بازه قابل قبول و در همین دولت پس از بررسی های دقیق انجام خواهد شد و تلاش داریم در این دولت تدوین برنامه عملیاتی و اجرای آن را به انجام برسانیم و با تامین منابع لازم این مطالبه به حق مردمی را برآورده سازیم.

 انتهای پیام 


استاندار گلستان: جابجایی سایت پسماند آزادشهر در همین دولت انجام خواهد شد
آیا این خبر مفید بود؟

 زنگانه گفت :متاسفانه حفر چاه های غیرمجاز و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی در استان موجب کاهش دبی چاه های آب شده و از این رو تخریب آب بندان های غیرمجاز در بستر رودخانه ها و پلمپ چاههای غیر مجاز امری ضروری است که حیات قریب به ۲ میلیون نفر مردم استان را با مخاطره روبرو کرده و وظیفه تمامی نخبگان علما و اقشار مختلف مردم آگاهی بخشی و مقابله با اینگونه رفتار ها است.

استاندار گلستان با بیان اینکه جا نمایی سایت پسماند آزادشهر از ابتدا با شرایط استاندارد نبوده، گفت:جابجایی سایت پسماند آزادشهر در بازه قابل قبول و در همین دولت پس از بررسی های دقیق انجام خواهد شد

بخوانید:  دشمن با برنامه‌ریزی‌ از گردشگری در حال رونق ایران جلوگیری کرد/ مقابل نظام اداری ناکارآمد کوتاه نمی‌آییم