جابه‌جایی ۴۰ میلیون وسیله نقلیه در تعطیلات نوروز امسالمنبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف