جایگاه چهارم انجمن کراسفیت خراسان رضوی در کشور

به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، رییس هیات وزنه برداری خراسان رضوی گفت: طی اعلام انجمن کراسفیت ایران، کراسفیت خراسان رضوی در ارزیابی عملکردی با کسب ۸۵۰ امتیاز در جایگاه چهارم ایران قرار گرفت.منبع