جدایی از پرسپولیس با کمال افتخار!


|

جدایی از پرسپولیس با کمال افتخار!

پرافتخارترین بازیکن تاریخ پرسپولیس با آماری جالب از این تیم جدا شد.