جذب سرمایه‌ های داخلی و خارجی نقش اساسی در توسعه خوزستان دارد

منبع

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در توسعه استان نقش اساسی دارد.